ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาภูมิภาคศึกษา (รับสมัครครั้งที่ 30/2554)