ข่าวสุขภาพและกีฬา

เปิดให้บริการแล้ว สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 20.00 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดทางราชการ สระใหญ่เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายพรศักดิ์ เคี่ยมเค้า (ผู้ประสานหลัก) โทร.075 673 000 ต่อ 5718 , 5719

TOP