ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดความรู้วิธีสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีเหวี่ยงแยก สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้แก่เกษตรกรอาจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิธีสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีเหวี่ยงแยก แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแปลงใหญ่ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถลดต้นทุนการผลิต มีความสามารถในการจัดการผลผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและสามารถเข้าถึงการตลาดได้อย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแปลงใหญ่ ร่วมฟังการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากอาจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวที่ต้องการเพิ่มมูลค่ามะพร้าวในช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ำและสนใจการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แต่ชาวบ้านประสบปัญหา ทำด้วยตนเองแล้วบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จ ได้น้ำมันมะพร้าวบ้าง ไม่ได้บ้าง และน้ำมันมะพร้าวที่ทำได้เมื่อทิ้งไว้นานๆจะมีกลิ่น มีสี จึงได้แนะนำวิธีการใช้เครื่องเหวี่ยงแยกเพื่อลดระยะเวลาการผลิตและเทคนิควิธีการคั้นน้ำกะทิที่สะอาด มีคุณภาพ โดยการฆ่าเชื้ออุปกรณ์การทำทุกครั้งก่อนการผลิตน้ำมันมะพร้าว การอุ่นน้ำกะทิ และวิธีการกำจัดกลิ่น กำจัดสี ด้วยวิธีการไล่ความชื้น การอบด้วยหม้ออบแรงดันสูง และอื่นๆที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวที่ใสขึ้น มีกลิ่นหอมและเก็บไว้ได้นานโดยไม่เปลี่ยนสี ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชน

นายภูริชาติ สีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร-ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสระแก้วได้รวมกลุ่ม เป็นกลุ่มมะพร้าวแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ของกระทรงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยหลายราย ขณะนี้มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 32 คน จำนวนสวนมะพร้าวกว่า 100 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิต การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ถือเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอีกวิธีหนึ่งที่ชาวบ้านสนใจและคาดหวังว่าจะสามารถผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออกวางจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้ภายในปีนี้ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีคุณภาพให้แก่ชาวบ้าน ถือเป็นการส่งต่อนวัตกรรมใหม่ๆจากผลงานวิจัยทางวิชาการที่มีประโยชน์ของอาจารย์สู่ชุมชน อันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งผลที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ทำให้การผลิตน้ำมันมะพร้าวของทางกลุ่ม ได้ปริมาณน้ำมันมะพร้าวที่เพิ่มขึ้น รักษาคุณภาพได้ดีขึ้นกว่าแรกเริ่มที่ชาวบ้านทำกันโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องสำอางค์ สบู่ ครีมบำรุงผิว จากน้ำมันมะพร้าว เพิ่มมูลค่าและเป็นอีกวิธีสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น

นางสาวบุญเรือน ยกย่อง เกษตรกรสมาชิกกลุ่มมะพร้าวแปลงใหญ่ กล่าวว่า ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของกลุ่มด้วยดีเสมอมาไม่เฉพาะกับการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเท่านั้นแต่ได้รับการสนับสนุนและประสานความร่วมมือด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องในหลายๆโครงการ ซึ่งการอบรมถ่ายทอดความรู้วิธีสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีเหวี่ยงแยก โดยอาจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก ในครั้งนี้ ถือเป็นความรู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ชาวบ้าน ในการมีความรู้ที่ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของตนเองได้และใช้นวัตกรรม อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP