ข่าวทั่วไป

นักศึกษา MBA-Walailak นำเงินรายได้จากการจัดกอล์ฟช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนขาดแคลนที่ จ.สุราษฎร์ธานีคณะนักศึกษา MBA-Walailak นำเงินรายได้จากการจัดกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2018 ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ไปพัฒนาห้องน้ำและสื่อการเรียนทางไกล ให้กับโรงเรียนวัดเขาแก้ว อ.กาญจนดิษฐ์ จำนวน 79,000 บาท และอีกส่วนนำไปช่วยเหลือพัฒนาโรงอาหาร โรงเรียนบ้านทับท้อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 80,000 บาท เพื่อให้น้องๆเยาวชนได้มีโรงอาหารที่มีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

TOP