ข่าวทั่วไป

นักศึกษากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนท่าสูงบนวันที่ 8 เมษายน 2561 นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4 และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

TOP