ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองการผลิตอาหาร "ปกป้องอ่าวทองคำ ในภาวะวิกฤติอาหารโลก"