ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จับมือภาคีเครือข่าย จัดงาน “Creative Economy Tourism : Southern Chic เที่ยวใต้ สไตล์ เก๋ไก๋"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนบน จัดงาน “Creative Economy Tourism : Southern Chic เที่ยวใต้ สไตล์ เก๋ไก๋” ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อจัดแสดงผลงานพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้จัดจำหน่ายสินค้าและแพ็คเกจที่พักและท่องเที่ยวราคาพิเศษ โดยในวันที่ 7 เมษายน ได้รับเกียรติจากนายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าส่วนราชการการที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชนายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพร้อมในทุกด้านทั้งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าเขา ชายทะเล ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีชีวิต และที่สำคัญประชาชนมีความรักความสามัคคี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนบน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Innovation Hub) ให้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการเพื่อพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปากพนัง และอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นศูนย์นวัตกรรมฯ จึงได้จัดงาน “Creative Economy Tourism : Southern Chic เที่ยวใต้ สไตล์ เก๋ไก๋” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงจัดแสดงผลงานของภาคีเครือข่าย ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้จัดจำหน่ายสินค้าและแพ็คเกจที่พักและท่องเที่ยวราคาพิเศษ

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์ ทั้งผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมและผ้าทอเมืองนคร ที่ออกแบบหลากหลายสไตล์ มีความทันสมัยที่สามารถสร้างสีสันและเพิ่มมูลค่าได้ สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส อีกทั้งจัดเสวนาด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายมุมมอง

ประมวลภาพ

TOP