ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญเป็นนักวิชาการอาคันตุกะ โครงการ Mercator Fellowship

อาจารย์ ดร. อัมพร หมาดเด็น อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นนักวิชาการอาคันตุกะ โครงการ Mercator Visiting Fellow ประจำโครงการลำดับที่ 1095: “Discourse of Weakness & Resource Regimes” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัย CRC (Collaborative Research Center) ได้แก่ FGI (Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam) สถาบันมานุษยวิทยา (Institute of Anthropology) และศูนย์ความเป็นเลิศแห่ง Goethe University Frankfurt - The Cluster of Excellence “The Formation of Normative Orders” ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม จะร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมเรื่อง Machineries of Violence: Resource, Mobilization, and Scale ณ Goethe University Frankfurt, Germany

Mercator Fellowship เป็นโครงการสนับสนุนนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเยอรมนี ภายใต้การสนับสนุนของ The German Research Foundation (DFG)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sfb1095.net/forschung/teilprojekte.html

TOP