มวล.ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช