ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช(10 สถาบัน)ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP