ข่าวการศึกษา

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบ 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16ตามที่ กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา จัดสอบข้อเขียนรอบแรกเพื่อค้นหา 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16 16th True Future Journalist Award 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ 10 สนามสอบทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีนิสิต-นักศึกษา จำนวน 563 คน จาก 20 สถาบัน 16 จังหวัดทั่วประเทศร่วมสอบคัดเลือก

บัดนี้กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญาได้ออกประกาศผลการคัดเลือก 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16 แล้ว ผลปรากฏว่า นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสิตานันท์ สิทธิโชค นางสาววิจิตรา วัชนะประพันธ์ และนางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่สนใจในด้านงานข่าว ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพด้านข่าวระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก โดยนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ 2 คน จะได้รับรางวัลดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ส่วนนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค 5 คน ได้รับรางวัลฝึกปฏิบัติงานข่าวกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN24 สถานีข่าว 24 ชั่วโมง และโอกาสเข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร พร้อมกันนี้ 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู จะได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จำนวน 2 ทุนด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเพจ facebook: True Future Journalist Award - FJA

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/FutureJournalistAward.FJA/

TOP