ข่าวทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2561

ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมรดน้ำพระขอพรวันสงกรานต์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2561 และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และเป็นการขอบคุณแก่บุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมในงาน Walailak Day จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2772

TOP