ข่าวทั่วไป

โรงเรียนนบพิตำวิทยาฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่ออาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนนบพิตำวิทยา จำนวน 40 คน ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และอาจารย์แก่นจันทร์ ธรรมรักษ์ อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ และนายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์บริการการศึกษา นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ เจ้าหน้าที่ฯ ส่วนกิจการนักศึกษาให้การบรรยายสรุป ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและการศึกษา โดยมีอาจารย์จงสุข คงเสน รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและคณะให้การต้อนรับและนำชม

ภาพกิจกรรม

TOP