ข่าวเด่น

อธิการบดีเข้าเข้าเยี่ยมคารวะ รมต.วัฒนธรรม หารือการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองรัฐมนตรี ชั้น 7 กระทรวงวัฒนธรรม การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 (The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018: WUCC 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -23 มิถุนายน 2561 ปีนี้มีผู้ร่วมค่ายเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 160 คน จาก 48 ประเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP