ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ เปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท. จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 23 เมษายน 2561ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท. จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 32 คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 โดยเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านเภสัชศาสตร์และห้องปฏิบัติการแพทยศาสตร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและในส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้เชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ได้ตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/VSuFlsQARhJ21yWn2"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2856

TOP