ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 28/2554 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 28/2554 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 นั้น
 
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวกุลธีรา ทองใหญ่

2. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

TOP