ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ อบต.ท่าศาลาและภาคีเครือข่าย เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ท่าศาลาศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาและภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สูงอายุสมัครเป็นนักเรียน จำนวน 56 คน โดยมี นายชัยศักดิ์ สุจริตธนารักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอท่าศาลา เป็นประธานในพิธี นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

นายชัยศักดิ์ สุจริตธนารักษ์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดลดลง และความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ประชาชนอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพตั้งแต่วัยทำงาน โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่การสร้างหลักประกันด้านรายได้และการออมในช่วงวัยทำงานให้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพในวัยเกษียณหรือวัยสูงอายุ การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและวางแผนชีวิตอย่างมีคุณค่า บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง และขอให้การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ พร้อมขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี กล่าวว่า ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในรูปแบบการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น ในตำบลท่าศาลา อันเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอท่าศาลา ซึ่งดำเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน จนเกิดเป็นการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าศาลาในวันนี้ ม.วลัยลักษณ์ ยินดีให้การสนับสนุนงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับชุมชน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้สูงอายุจะได้ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน พบปะเพื่อนพ้อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และทำกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนผู้สูงอายุในวันนี้ ในฐานะหน่วยงานการศึกษาขอให้กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุดในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงของคณะกลองยาวจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ การแสดงลิเกฮูลูของเด็กและเยาวชนจากบ้านสระบัว การแสดงนาฏศิลป์จากชมรมศิลปวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าศาลา และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอีกด้วยประมวลภาพ

TOP