ข่าวสุขภาพและกีฬา

นักแบดมือ 1 ม.วลัยลักษณ์ นำทัพคว้าแชมป์สำเร็จ !นักกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถคว้าแชมป์ ประเภทชายคู่ ระดับมือ P จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตัน “ลิกอร์เกมส์ 2018” ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามแบดมินตันเทศบาลนครศรีธรรมราช หลังจบการแข่งขันได้นำถ้วยรางวัล และเงินรางวัล เดินทางกลับมหาวิทยาลัยได้อย่างสมศักดิ์ศรี

นักกีฬาแบดมินตัน นายยุทธชัย ฮารีบิน (โย) นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จับคู่กับ นายวันเสด็จ ขจรมาศบุษป์ (ออมสิน) นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ลงแข่งขันรายการแบดมินตัน “ลิกอร์เกมส์ 2018” โดยสามารถเอาชนะคู่มือวางอันดับ 1 ของรายการได้สำเร็จในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าเกินความคาดหมายของผู้ฝึกสอน ซึ่งการแข่งขันเกมแรก นักกีฬาจาก ม.วลัยลักษณ์ถูกบุกตบพ่ายแพ้ไปก่อน เข้าเกมที่ 2 นักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้แก้เกมโดยอาศัยชิงวางลูกหน้าเน็ต ดึงเกมช้า เอาชนะคู่ต่อสู้แต้มขาด ทำให้ได้ไปคนละ 1 : 1 เกม และตัดสินในเกมที่ 3 ซึ่งคู่จาก ม.วลัยลักษณ์สามารถคุมเกมส์ตามแผนของผู้ฝึกสอนได้จนจบเกมส์ และเอาชนะได้ ในที่สุด ทำให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เอาชนะคู่ต่อสู้จากจังหวัดตรัง 2 : 0 เกม คว้ารางวัลชนะเลิศได้สำเร็จ

การแข่งขันในครั้งนี้มีผู้ฝึกสอน ระดับ A license ของประเทศไทย คือ นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษาได้ทำหน้าที่วางแผนกลยุทธ์การก่อนและระหว่างการแข่งขัน ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแบดมินตันได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา และหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา สำหรับการแข่งขันรายการ ''ลิกอร์เกมส์ 2018'' ในครั้งนี้มีนักกีฬาจากภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 600 คน ซึ่งมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 22 คนด้วยกัน

ผลงานของนักกีฬาชมรมแบดมินตันในปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - เมษายน 2561)

1. รายการตรังจูเนียร์แบดมินตันคัพ ครั้งที่1 (Trang junior badminton cup 1st) วันที่ 21-22 ตุลาคม 2560
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ P (นายยุทธชัย ฮารีบิน และ นายวันเสด็จ ขจรมาศบุศป์)

2.รายการ ขุนทะเลโอเพ่นครั้งที่ 5 ณ สนามแบดมินตัน บ้านขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ P (นายยนิธิพัฒน์ คงอรุณ และนายวันเสด็จ ขจรมาศบุศป์)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ S (รศ.ดร.วาริน อินทนา และนายฮาริศ หมัดอาดั้ม)

3. รายการ YBC Badminton Tournament 2017 ณ สนามแบดมินตัน เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา วันที่ 8-11 ธันวาคม 2560
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ P (นายยุทธชัย ฮารีบิน และ นายสรวิศ สายเสมา)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มือ C (นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ และ Slamet Widiyanto)

4. รายการ Central Festival Hatyai Badminton Championship 2018 มา ณ ห้างสรรพสินค้า Central Festival Hatyai อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มือ P (นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ และ นายยุทธชัย ฮารีบิน)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มือ S- (นายกฤชธนภาษณ์ ทองใบ และ นายปภาวิน อินทรัตนพล)

5.รายการ “Colk Badminton Chumphon Open Championship 2018” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร วันที่ 17-18 มีนาคม 2561
• รางวัลชนะเลิศ มือ P+ (นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ และ นายยุทธชัย ฮารีบิน)

6. รายการ แบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 2561 ครบรอบปีที่ 26 แห่งการสถาปนา ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
• รางวัลชนะเลิศหญิงคู่มือใหม่ (อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง และ ว่าที่ ร.ต.(หญิง) ภัสราภรณ์ แซ่หนา)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่มือใหม่ (นางสาวณัฐธิดา เดชภูมิ และนางสาวพัชรีญา กรงาม)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ P (นายวันเสด็จ ขจรมาศบุศป์ และ นายฟารฏีร์ หมาดทิ้ง)

7.รายการแบดมินตัน “ลิกอร์เกมส์ 2018” ณ สนามแบดมินตันเทศบาลนครศรีธรรมราช วันที่ 20-22 เมษายน 2561
• รางวัลชนะเลิศ มือ P (นายยุทธชัย ฮารีบิน และนายวันเสด็จ ขจรมาศบุศป์)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่ 80 ปี (นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ และสมานพันธ์ วิริยะกิจ)

ข้อมูลนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
1. รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3.นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนกิจการนักศึกษา
4.นายยุทธชัย ฮารีบิน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน
5.ว่าที่ ร.ต.(หญิง) ภัสราภรณ์ แซ่หนา นักวิชาการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
6.นายฮาริศ หมัดอาดั้ม นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาการจัดการ
7.นางสาวณัฐธิดา เดชภูมิ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
8.นางสาวพัชรีญา กรงาม นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
9.นายกฤชธนภาษณ์ ทองใบ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
10.นายปภาวิน อินทรัตนพล นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ
11.นายวันเสด็จ ขจรมาศบุศป์ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ


TOP