ข่าวเด่น

นศ.นิติ มวล. คว้ารางวัลชมเชย แข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายฯระดับประเทศนายเอกสิทธิ์ เขียวคราม และนางสาวฉัตรแก้ว สมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 2560 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2561-25 เมษายน 2561 ณ ห้อง 211 (ศาลจำลอง) คณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
TOP