ข่าวเด่น

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยคุณภาพ"ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ตอน "วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยคุณภาพ" ออกอากาศสด วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-13.35 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ

TOP