ข่าวทั่วไป

เชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ใครมาที่นี่ได้เปรียบ"ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมเทปรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ใครมาที่นี่ได้เปรียบ" ออกอากาศสดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LIp6WteFzVo

TOP