ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับอดีต รมต. กระทรวงสาธารณสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ฯพณฯ วิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสหารือความร่วมมือในโครงการพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตรบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฯพณฯ วิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการหารือความร่วมมือในครั้งนี้ ว่า ม.วลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันการศึกษาและเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางวิชาการจะได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราชในการสนับสนุนประชาชน ในโครงการพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตรบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งมีความอ่อนไหวเรื่องราคาผลผลิตอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษรมีราคาตกต่ำ จึงมีแผนการจัดทำห้องเย็น เพื่อใช้ในการฝากพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรไว้รอจำหน่ายในช่วงที่ราคาดีขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพทางราคาให้แก่เกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกครั้ง ความเติบโตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ที่การก่อสร้างดำเนินไปกว่าครึ่ง เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน เป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติและเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช" ฯพณฯ วิทยา กล่าวในตอนท้าย

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ให้เกียรตินำคณะเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศาลจำลองอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ ม.วลัยลักษณ์อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP