ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้อำนวยการ สกว. และคณะเยี่ยมชมระบบอบไม้ DryWooD ที่บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทุนวิจัยมุ่งเป้า และบุคลากรของ สกว. เยี่ยมชมการใช้งานระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ DryWooD ที่บริษัททิพย์เมธาจำกัด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมี คุณประชา งามรัตนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคณะทำงานจากศูนย์ความเป็นเลิศไม้ฯ ให้การต้อนรับ

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD เป็นผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จนสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา

ทั้งนี้ บริษัททิพย์เมธา จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ DryWooD เพื่อปรับปรุงกระบวนการอบไม้ของบริษัทฯ และได้มีการลงนามความร่วมมือ โดยมีอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธาน ที่ศูนย์ความเป็นเลิศไม้ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยคณะทำงานได้ดำเนินการติดตั้งระบบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยขณะนี้บริษัทสามารถใช้ระบบ DryWooD ควบคุมการอบไม้ของบริษัทจำนวน 10 เตาอบพร้อมๆกัน โดยผลการใช้งานในเบื้องต้นพบว่า สำหรับเตาไม้อบที่ได้รับการปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว ระบบสามารถลดระยะเวลาการอบไม้ลงจาก 120 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 72 ชั่วโมง โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานผ่านอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ตลอดเวลา และหากมีปัญหาระหว่างการอบก็สามารถสังเกตได้จากกราฟข้อมูลที่แสดงผลแบบเรียลไทม์ได้ทันที ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ได้เยี่ยมชมการใช้งานระบบดังกล่าวในโรงงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คณะนักวิจัยเพื่อการขยายผลและพัฒนาระบบอบไม้ในอนาคตต่อไป

ขณะนี้ มีบริษัทไม้ยางพาราแปรรูป ได้นำระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD ไปใช้งานแล้วทั้งสิ้น จำนวน 3 บริษัท โดยมีการติดตั้งระบบควบคุมจำนวน 7 ระบบ และมีเตาอบไม้ที่ใช้ระบบควบคุมทั้งสิ้นจำนวน 64 เตาอบ และอยู่ระหว่างการติดตั้งอีก 1 บริษัท จำนวน 4 ระบบ คิดเป็นจำนวน 40 เตาอบ

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของศูนย์ฯ เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ทั้งนี้ศูนย์ฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรมออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้สนใจสามารถรับชมรายละเอียดได้ที่ รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่องสปริงนิวส์ ออกอากาศ วันที่ 29 เมษายน 2561 เรื่อง สกว. ผลักดันงานวิจัย อุตสาหกรรมไม้ยางพารา จ.ตรังhttps://www.youtube.com/watch?v=cgYteeIpOek&feature=youtu.be นาทีที่ 12.57 - 16.03 น.
TOP