พบกับกูรูด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ในงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4