ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

พบกับกูรูด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ในงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศวิชาการ มีการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การบริหารจัดการภัยพิบัติ"
 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3557 e-mail:dladdawa@wu.ac.th หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทร. 0-7567-3565 e-mail:journal.wu@gmail.com หรือ website : http://wuresearch.wu.ac.th และ website: http://ird.wu.ac.th หมดเขตรับบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

TOP