ข่าวเด่น

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นภาคใต้นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่นภาคใต้ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากโครงการ 16th True Future Journalist Award 2018 ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ปีที่ 16 ประจำปี 2561

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 16th True Future Journalist Award 2018 ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ปีที่ 16 ประจำปี 2561 จำนวน ๓ คน ได้แก่ นางสาวสิตานันท์ สิทธิโชค นางสาววิจิตรา วัชนะประพันธ์ และนางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ ผ่านเข้ารอบและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา หลังเสร็จสิ้นการอบรม คณะกรรมการฯได้ทำการคัดเลือก นักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่น โดยนางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ เป็น 1 ใน 10 นักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพ ที่มีโอกาสเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักภาพดีเลิศ ลุ้นไปฝึกงานกับสำนักข่าวระดับโลก BBC World News ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ประกาศผล ปรากฏว่า นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่นภาคใต้ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และได้ฝึกงานกับสถานีข่าว TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยงและที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงานทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ทรู ด้วยการสนับสนุนของ BBC World News, สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA), สถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) จัดโครงการ 16th True Future Journalist Award 2018 ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ปีที่ 16 ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจากเพจ True Future Journalist Award - FJA

TOP