นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2555