ข่าวทั่วไป

มูลนิธิเตียง และกลุ่มเซ็นทรัล มอบเงิน 1 ล้าน 3 แสนบาทให้แก่ ม.วลัยลักษณ์ สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และกลุ่มเซ็ลทรัล จำกัด นำโดยคุณสมกมล จิราธิวัฒน์ เวชชาชีวะ ผู้บริหารมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ คุณเยาวรัตน์ ทรงศักดิ์ ผู้จัดการมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ เดินทางมามอบเงินบริจาคสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน 1,300,000 บาท ภายใต้โครงการและกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่นำร่องบ้านแสงวิมาน อำเภอปากพนัง เพื่อยกระดับส้มโอทับทิมสยาม ผลไม้เอกลักษณ์เด่นชนิดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 3 อาคารสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นผู้กำหนดโครงการและกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านการเกษตร โดยการมอบเงินงบประมาณสนับสนุนแก่ชุมชนงวดแรก ผ่านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเงิน 1,300,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ๑. การสร้างโรงเรือนปลอดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ ๒. ตู้ปลอดเชื้อและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการขยายเชื้อรา (เฉพาะทาง) สำหรับเกษตรกร/การวิเคราะห์ดิน ๔. การสร้างเครือข่าย/การตลาด และกิจกรรมอื่นๆ

ประมวลภาพ

TOP