ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเข้าร่วม GLOBE Asia-Pacific Regional Meetingรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับเชิญเข้าร่วม GLOBE Asia-Pacific Regional Meeting ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดกรุงเทพ ร่วมกับ ผู้อำนวยการ สสวท. Dr. Dixon Butler, Dr. Teresa Kennedy, และ Country coordinator จากประเทศต่างๆ ในแถบเอเซียและแปซิฟิก

ประมวลภาพ

TOP