ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ร่วมจัดนิทรรศการ NAC 2012

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน NAC2012 (NSTDA Annual Conference) "รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

TOP