ข่าวทั่วไป

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขัดข้องบางช่วงเวลา

เนื่องจากขณะนี้ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีข้อขัดข้องบางประการ ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเร่งด่วน ซึ่งส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะหยุดชะงักเป็นบางช่วงเวลา จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากให้บริการได้เป็นปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

TOP