ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ จำนวน 22 ทุน