ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ จำนวน 22 ทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ จำนวน 22 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พัวบัณฑิตกุล ผู้ให้การอุปการะทุน ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติร่วมมอบทุนให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน กล่าวรายงานถึงการมอบทุนในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบทุนให้นักเรียนชุมชนใหม่มาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้อุปการะคุณ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 22 ทุน ประกอบด้วย ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน12 ทุน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 4 ทุน และระดับมัธยม จำนวน 6 ทุน การจัดสรรทุนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนผู้ขอรับทุนต้องเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองย้ายออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น


โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบทุนการศึกษาและกล่าวขอบคุณผู้ให้การอุปการะ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้ได้รับทุนว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความยินดีที่สนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนชุมชนใหม่ให้ดียิ่งๆขึ้นไป และขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะการศึกษาสามารถพัฒนาให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้ในอนาคตได้

ประมวลภาพ

TOP