ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกในงาน Intel ISEF 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) จากกิจกรรมโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งตัวแทนภาคใต้จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และเป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลก จากการประกวดในงาน The Intel International Science and Engineering Fair 2018 (Intel ISEF 2018 ครั้งที่ 69) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีตัวแทนเยาวชนคนเก่งตัวแทนภาคใต้ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF 2018 ทั้งนี้ ในงาน Intel ISEF 2018 มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วโลกกว่า 81 ประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยได้รับรางวัล USAID 2018 Science for Development Frist Place Award โดยได้รางวัลที่ 1 สาขาการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย จากผลงานโครงงานนวัตกรรมอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำจากเนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่ จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผู้พัฒนาโครงงานนายกษิดิ์เดช สุขไกว, นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์ และนางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว โดยมีอาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณ และอาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) จึงขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/2018/05/21/final-ysc2018/

TOP