ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

6-7 มิถุนายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบทบาทมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ และ การฝึกอบรม เทคนิคและเครื่องมือในการการประเมินผลลัพธ์จากการวิจัย สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย ในโครงการประชุม บทบาทมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ และ การฝึกอบรม เทคนิคและเครื่องมือในการการประเมินผลลัพธ์จากการวิจัยสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดย ท่านไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่มาก่อน (กรณีสมัครทั่วไป) มาร่วมเรียนรู้ และเปิดใจไปกับงานวิจัยที่ต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุจินดา ย่องจีน 3567 หรือ panipook2@gmail.com

ส่งใบสมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน นะคะ

โครงการ

กำหนดการ โครงการประชุม บทบาทมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยเชิงพื้นที่

ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นางสาวสุจินดา ย่องจีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
083-0003574 , 075-673567

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP