ข่าวทั่วไป

วิสาขบูชา

    วิสาขบูชา ประเพณีบูชาในเดือแนหก วันเพ็ญพระจันทร์ยกเยี่ยมเวหา
เมื่อสมัยพุทธกาลเนิ่นนานมา องค์พระสมณโคตมศาสดาพุทธชน
    ทรงประสูติ ตรัสรู้ เสด็จสู่ปรินิพพาน พระบรมโลกาจารย์ได้แผ่ผล
ผ่านมา ๒๕๖๑ ปีที่พระทศพล ตรัสรู้ธรรมดลบนโลกา
    ละเว้นชั่ว ทำดี มีใจสงบ แล้วจะพบความสุขสันต์แสนหรรษา
หัวใจพุทธสุดฉ่ำนำวิญญา เดินตามรอยพระศาสดาผาสุกเอย
   
  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร้อยเรียงคำ
อาทิตย์ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
   

 


 


TOP