รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนอผลงานในงาน NAC 2012