ข่าวเด่น

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดโครงการรวมใจวลัยลักษณ์ฯ

เช้าวันนี้(30 พ.ค.61) รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ และคณะ เข้าพบนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” พร้อมทั้งขอรับคำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการระดมทุนจากพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยินดีสนับสนุนการจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในด้านการดูแลรักษาพยาบาล การผลิตแพทย์และช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้ประสานความร่วมมือเพิ่มเติมจากหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำศาสนา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรับรู้และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ เช่น การจัดวิ่ง ปั่นจักรยานไปยังทุกอำเภอในจังหวัด นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้ขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมเสนองบประมาณแผนการปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬาและสุขภาพ เพื่อรองรับกิจกรรมส่งเสริมกีฬาของภาคใต้ตอนกลางด้วยหลังจากนั้น ได้เข้าพบพันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เพื่อเชิญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยท่านยินดีเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการจัดโครงการ โดยจะประสานเชิญชวนผู้นำหน่วยทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการนี้ด้วย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุน หารายได้สมทบทุนการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านอื่นๆ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เข้าใจถึงภารกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในรอบ 26 ปี ผ่านการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD (30) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 - 23.30 น. โดยสามารถร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่านบัญชี กองทุนรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-0-95771-5 บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 302-2-47061-1 และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ท่าศาลา เลขที่บัญชี 997-207660-2 สามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้บริจาคส่งเอกสารการโอนเงิน ชื่อและที่อยู่ มาที่ นางจันทร์จิรา ศรีราพร ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3717 โทรสาร 0 7567 3719 E-mail : junjira.wu@gmail.com line ID : wu.fund สำหรับการออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7567 3165-7

ประมวลภาพ

TOP