ข่าวทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ประกอบด้วย ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุต /เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าสีขาวหรือสีนวล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขึ้นหลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาและเวียนเทียน ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประมวลภาพ

TOP