ข่าวทั่วไป

งดใช้ระบบ MIS

งดใช้ระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. เพื่อสำรองข้อมูลของระบบ MIS

TOP