สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 1