ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง ประเทศจีน และคณะรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ นายอู๋ เสี่ยวฮุย (Wu Xiaohui) นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง พร้อมคณะผู้แทนเทศบาลเมืองผิงเสียง มณฑลกว่างซี ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมการค้าการลงทุนด้านผลไม้ในฐานะเมืองคู่ค้าสำคัญ กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและถือโอกาสอันดีนี้ในการมาเยือน ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะสถาบันการศึกษาของจังหวัดและภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง มณฑลกว่างซี พร้อมคณะ และขอขอบคุณที่เสียสละเวลามาเยี่ยมเยือน ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมาครบปีที่ 26 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญอีกสถาบันหนึ่งในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ขณะนี้มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 8,000 คน คณาจารย์อีกกว่า 400 ท่าน เปิดการเรียนการสอนครอบคลุม ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 13 สำนักวิชา 3 วิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นรู้จักในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ 750 เตียง ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2564 นี้ และเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตอนบน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาในด้านต่างๆ ของ ม.วลัยลักษณ์ ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มีความตั้งใจที่จะขยายความสัมพันธ์กับต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งมีการเน้นภาษาต่างประเทศ อันมีภาษาอังกฤษเป็นเบื้องต้นและภาษาจีนตามมา โดยการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติทั้ง 3 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มีการสอนภาษาจีนที่มีความร่วมมือกับประเทศจีนอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการหารือกับท่านนายกเทศบาลเมืองผิงเสียงในเบื้องต้น คาดว่า ม.วลัยลักษณ์ จะได้สร้างความสัมพันธ์กับประเทศจีนในแถบที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเวียดนามเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ท่านอธิการบดีได้ให้นโยบายไว้ว่า ม.วลัยลักษณ์จะตั้งศูนย์การศึกษาจีน (Chinese Study Center) ขึ้นที่ ม.วลัยลักษณ์ในอนาคต สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะจากกว่างซีทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีความร่วมมือในการพัฒนาด้านภาษาและอื่นๆให้กับนักศึกษาไทยและจีนในอนาคต

ด้านนายอู๋ เสี่ยวฮุย นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยือน ม.วลัยลักษณ์ ก่อนมาที่นี่ได้รับฟังการแนะนำจังหวัดนครศรีธรรมราชให้รู้จักแล้ว ความรู้สึกที่มาที่นี่ อันดับแรก คือ ความใหญ่และมีพื้นที่จำนวนมาก ของ ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 2 คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามมาก ทุกพื้นที่ที่มองไป เป็นพื้นที่สีเขียว มีแหล่งน้ำ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็น Green University อันดับที่ 3 คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญทางวิชาการ ในการผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานพัฒนาประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย และตามที่มหาวิทยาลัยมีแผนจะจัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาจีน มีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง ที่จะได้ทำงานร่วมกันกับทางกว่างซีหรือจะได้แนะนำให้มณฑลอื่นในประเทศจีนต่อไป สุดท้ายนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ทุกคน ที่อยากไปร่วมงานที่กว่างซี

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP