ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ชาวพัทลุงกว่า 150 คน เข้าร่วมเสวนา "อารยธรรมแดนใต้ตามพรลิงค์ถึง ๑๒ นักษัตร"
ชาวพัทลุงกว่า 150 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมเสวนา "อารยธรรมแดนใต้ตามพรลิงค์ถึง ๑๒ นักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร)" ในวันที่ 25 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อระดมความรู้และความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในจังหวัดพัทลุง โดยมีนายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการเปิดงาน
 
บรรยากาศภายในงานสัมมนา มีพี่น้องชาวพัทลุงมาร่วมกันระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ในบริเวณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์แก่เครือข่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ประมวลภาพ

TOP