ชาวพัทลุงกว่า 150 คน เข้าร่วมเสวนา "อารยธรรมแดนใต้ตามพรลิงค์ถึง ๑๒ นักษัตร"