ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ค่ายเยาวชนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ โรงเรียนบ้านเผียน ต.เทพราช อ.สิชลเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ อุทยานการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ณ โรงเรียนบ้านเผียน ต.เทพราช อ.สิชล ภายใต้โครงการวิจัย "รูปแบบการจัดการภัยพิบัติของชุมชนต้นน้ำคลองท่าทน : บทเรียนจากแผ่นดินถล่ม มีนาคม 2554" ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2554 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
 
การจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนบ้านเผียนได้เรียนรู้และเข้าใจภัยพิบัติประเภทต่างๆ การช่วยเหลือตนเองยามเกิดภัย การจัดกระเป๋าหนีภัย รวมไปถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้วย โดยมีพี่ๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มาร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้กับน้องๆ

ประมวลภาพ

TOP