ค่ายเยาวชนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ โรงเรียนบ้านเผียน ต.เทพราช อ.สิชล