ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ชาวนครศรีธรรมราชร่วมงานสัมมนา "อารยธรรมแดนใต้ตามพรลิงค์ถึง ๑๒ นักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร)" อย่างเนืองแน่น
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนา "อารยธรรมแดนใต้ตามพรลิงค์ถึง ๑๒ นักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร)" ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๒ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสัมมนา
 
การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความรู้และความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา และอารยธรรมที่สำคัญของภาคใต้
 
บรรยากาศภายในงานเนืองแน่นไปด้วยความสนใจของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรตามพรลิงค์ ศรีวิชัย ลังกาสุกะ เมืองนครศรีธรรมราช และเมือง ๑๒ นักษัตร ครอบคลุมถึงด้านการศึกษาทบทวนประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ในบริเวณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์แก่เครือข่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ประมวลภาพ

TOP