ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอันดับคุณภาพวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มที่ 2

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในกลุ่มที่ 2

ประกาศผลจากศูนย์ TCI http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานในวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 โดยส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu

สอบถามโทร. 075-673770 อีเมล panicha.sp@wu.ac.th
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu

TOP