นักเรียนตัวแทน YSC 2012 ศูนย์ภาคใต้ คว้ารางวัลการประกวดระดับประเทศ