ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในโอกาสที่นักศึกษาสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่าน 100%

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และผู้แทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาทั้ง 2 สำนักวิชา สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่าน 100% ในวาระก่อนการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP