ข่าวเด่น

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ได้รางวัลที่ 3 ของประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2555
นางสาวสุนิษา คงดี หลักสูตรเศรษฐศาตร์ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลที่ 3 เงินสด 30,000 บาท จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2555 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2555 โดย นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ให้แก่อาจารย์ และนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วม
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

TOP