นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ได้รางวัลที่ 3 ของประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2555