ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหาร มทร.กรุงเทพฯ

ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยจัดการต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP