ข่าวทั่วไป

นายอำเภอท่าศาลาหารือแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานในการหารือแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมถึงผู้แทนจากชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ของตำบลไทยบุรี ตำบลโพธิ์ทอง และตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/CCSEWalailak/posts/2022213011364963

TOP