ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากรได้สื่อถึงงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อนักวิจัยเชิงพื้นที่ ทั้งนักวิจัยที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ และนักวิจัยใหม่ที่ยังมีประสบการณ์น้อยต่องานวิจัยเชิงพื้นที่ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จต่องานวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งไม่มีเทคนิคตายตัว แต่ความสำเร็จอยู่ที่การเปิดใจ ให้คุณค่าต่ออัตลักษณ์ของพื้นที่ ขยี้ประเด็นการวิจัยให้ละเอียด ลงพื้นที่ชนิดที่เรียกว่าให้เห็นพื้นที่นั่นเป็น "บ้าน" โดยมีอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่รวมกว่า  40 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP