ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

015 นายธัญญวีร์ รสมัย
026 นายศักรินทร์ กลีบแก้ว
036 นายสุชาติ ใจจาง
110 นายณัฐกร สรรพบพิตร

บัดนี้ ทางศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์


TOP